In de ouderraad bespreken ouders de dagelijkse gang van zaken en adviseren zij hierbij de schoolleiding.

Daarnaast worden zij betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in de school, zoals bij het schoolplan. Belangstellenden kunnen per e-mail contact opnemen met de school.