In de medezeggenschap adviseren en denken ouders/verzorgers samen met medewerkers en leerlingen mee over het beleid van de school.

De medezeggenschapsraad is daarom een belangrijke gesprekspartner van de schoolleiding bij nieuw beleid, maar ook bij praktische beslissingen over bijvoorbeeld de ouderbijdrage en de jaarkalender. De medezeggenschapsraad is democratisch georganiseerd, dus de leden zijn door hun achterban gekozen. Belangstellenden kunnen contact opnemen via info@rvcollege.nl.