In de medezeggenschap adviseren en beslissen ouders samen met medewerkers en leerlingen over het beleid van de school en van de scholengroep Den Haag Zuid West.

De medezeggenschapsraad is daarom een belangrijke gesprekspartner van de schoolleiding bij nieuw beleid, maar ook bij praktische beslissingen over bijvoorbeeld de ouderbijdrage en de jaarkalender. De medezeggenschapsraad is democratisch georganiseerd, dus de leden zijn door hun achterban gekozen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de voorzitter van de deel MR, mevrouw A. (Anneke) de Beer: a.dbeer@sgzuidwest.nl

Kom kennismaken!

Nieuwsgierig naar onze school? Kom een keer Coronaproof langs! Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op: