Op het Roemer Visscher College zien we graag dat de ouders/verzorgers betrokken zijn bij het leren van hun kinderen en de school. Wij hebben gemerkt dat leerlingen beter presteren als ze daarbij door hun ouder/verzorgers gesteund worden.

Om ouders bij de school te betrekken worden ze geïnformeerd via de oudernieuwsbrief, tijdens ouderavonden en door de mentoren. Als ouder kun je zelf ook actief meedenken met de school. Dat kan door deel te nemen aan de ouderraad of aan de medezeggenschapsraad.