Op het Roemer Visscher College zien we graag dat de ouders/verzorgers betrokken zijn bij het leren van hun kinderen en de school. Wij hebben gemerkt dat leerlingen beter presteren als ze daarbij door hun ouder/verzorgers gesteund worden.

Om ouders/verzorger bij de school te betrekken worden ze geïnformeerd via de oudernieuwsbrief, tijdens ouderavonden en door de mentoren. Als ouder/verzorger kun je zelf ook actief meedenken met de school. Dat kan door deel te nemen aan de ouderraad of aan de medezeggenschapsraad.