Oudernieuws

Nieuws voor de ouders van het RVC

Dhr. Reiber, docent Nederlands, heeft met ingang van het nieuwe kalenderjaar een baan elders geaccepteerd. Daarnaast zal mw. Gokoel nog niet volledig terugkeren in haar functie van docent Nederlands. Gelukkig hebben we mw. Rambaran, die al vervangingslessen Nederlands voor haar rekening nam, langer aan ons kunnen binden. Hierdoor is bij een aantal klassen wel sprake van een andere docent Nederlands.

Door het vertrek van dhr. Reiber is tevens een wisseling van mentoren ontstaan: mw. Bella wordt de mentor van klas 2B3 en dhr. Durfort blijft mentor van klas 1B1.

Op maandag 7 januari 2019 hebben de leerlingen een roostervrije dag en zijn ze dus vrij. De docenten van het RVC beginnen het nieuwe jaar met een studiedag. Het nieuwe rooster voor de leerlingen zal uiterlijk op mandag 7 januari 2019 in Magister worden gepubliceerd.

Op vrijdag 25 januari 2019 (van 18.00 – 21.00 uur), zaterdag 26 januari 2019 (van 10.00 – 13.00 uur) en zaterdag 9 februari 2019 (van 10.00 – 13.00 uur) vinden de traditionele open dagen plaats. De school presenteert zich tijdens deze dagen aan potentiële nieuwe leerlingen en hun ouders. De inschrijvingsperiode start op zaterdag 9 februari 2019.

Het 2e deel van het schooljaar kent voor met name de 2e en 4e klassen een paar belangrijke momenten. De 4e klassen doen in de periode van maart t/m mei eindexamen en hopen met een vmbo-diploma toegang te krijgen tot een mbo-opleiding. De 2e klassen maken in de periode tussen de voorjaars- en de meivakantie een definitieve keuze voor een profiel. Op het RVC bieden we de volgende profielen aan: Horeca, Bakkerij & Recreatie, Economie & Ondernemen en Techniek, te weten de onderdelen Produceren, Installeren en Energie. Aan het einde van het 2e jaar wordt tevens bepaald op welk niveau de leerlingen in de bovenbouw eindexamen gaan doen.

We proberen steeds vaker onze website www.roemervisschercollege.nl te gebruiken als communicatiemiddel. Minimaal eens in de 2 weken passen we het nieuws en de agenda aan de actuele situatie aan. We nodigen u van harte uit de site van het RVC regelmatig te bezoeken. Vanaf januari 2019 worden bijvoorbeeld de verslagen van bijeenkomsten van de Medezeggenschapsraad van het RVC op de website gepubliceerd.

Namens de medewerkers van het RVC wens ik iedereen prettige feestdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2019 toe.

  1. de Zoete, directeur