Onze uitgangspunten

Betrokken

Iedereen op het Roemer Visscher College is welkom en mag ‘er zijn’. De medewerkers van het Roemer Visscher College zijn toegankelijk, positief, geduldig, optimistisch en voelen zich oprecht betrokken bij de leerlingen. Die betrokkenheid gaat verder dan zaken die alleen voor school van toepassing zijn: er is ook begrip en aandacht voor de thuissituatie en andere factoren die van invloed zijn op het leren en het welbevinden van een leerling. De ouders worden op het Roemer Visscher College actief betrokken bij het ondersteunen van het leren en de ontwikkeling van hun kind.

Actief

Op het Roemer Visscher College beschouwen we leren als een actieve bezigheid. Natuurlijk zijn er momenten dat je moet stilzitten en luisteren, anders mis je bijvoorbeeld een belangrijke uitleg, maar de meeste lessen zijn zo ingericht dat je actief bezig bent om je de leerstof eigen te maken. Veel opdrachten zijn bovendien gerelateerd aan situaties die in je in de samenleving of bepaalde beroepen in de praktijk tegenkomt. Hierdoor krijgt de leerstof betekenis en wij zijn ervan overtuigd dat dit de motivatie voor het leren zal doen toenemen, met betere leerresultaten als uitkomst.

Veilig      

We proberen op het Roemer Visscher College in alle situaties op school een veilige leeromgeving te creëren. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook in de pauzes en op weg van en naar huis. We willen dat alle leerlingen zich thuis voelen op school, graag naar school komen en plezier hebben in het leren. We zijn een relatief kleine school en daardoor kennen de medewerkers van het Roemer Visscher College de meeste leerlingen. Alle leerlingen zijn in ieder geval in beeld en daardoor worden signalen dat er wat speelt snel opgepikt en aangepakt.

Betrouwbaar

Op het Roemer Visscher College geloven we in onze visie op leren en ontwikkeling en de organisatie van het onderwijs die daaruit voortvloeit. We vinden het belangrijk om voor alle betrokkenen bij de school betrouwbaar te zijn. Voor iedere medewerker van het Roemer Visscher College geldt daarom dat we niet alleen zeggen wat we gaan doen, maar ook doen wat we hebben gezegd! Daarop zullen we te allen tijde aanspreekbaar zijn.

Onze missie op onderwijs

 “Iedere leerling op het Roemer Visscher College met de benodigde aandacht en ondersteuning stimuleren om zijn of haar eigen talenten te ontwikkelen. Ieder op zijn of haar eigen niveau en zodanig dat iedere leerling het gevoel heeft dat hij of zij ertoe doet.”