Praktische zaken

In de schoolgids vind je meer informatie over de uitgangspunten en organisatie van het onderwijs, de begeleiding van leerlingen, schoolvakanties en lestijden. Verder staat daarin vermeld waar het Roemer Visscher College voor staat en wat wij willen bereiken met onze leerlingen. Ook worden de regels, afspraken en procedures beschreven die op school gelden en vind je in deze schoolgids informatie over de kosten van het onderwijs.

Klik HIER voor de schoolgids