Schoolleiding

De directeur, de heer drs. J. de Zoete

De heer de Zoete is directeur van het Roemer Visscher College. Hij is samen met de teamleiders eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen de school.

De teamleider onderbouw, de heer T.Rombouts

De heer Rombouts is verantwoordelijk voor de onderbouw. Hij stuurt de mentoren aan die werkzaam zijn in de onderbouw. Verder gaat hij over alle zaken die te maken hebben met de leerlingen uit leerjaar 1 en 2.

De teamleider bovenbouw, mevrouw N. Aydin

Mevrouw Aydin is verantwoordelijk voor de bovenbouw. Zij stuurt de mentoren aan die werkzaam zijn in de bovenbouw. Verder gaat zij over alle zaken die te maken hebben met de leerlingen uit leerjaar 3 en 4.