Uitgebreide stages

Op het Roemer Visscher College doen wij aan ‘Bouwen aan leren’. Dat betekent dat onze leerlingen in alle leerjaren stage lopen. Die praktijkervaring is gekoppeld aan het leren op school. Op deze manier leer je beter kiezen voor een studierichting en later voor een opleiding. We leren je wat je talenten zijn, maar ook wat je liever niet doet. Je denkt beter na over studierichtingen en vervolgstudies.

Onze manier van werken en beoordelen, is dezelfde als waarmee op het MBO wordt gewerkt. Zo werken we met een portfolio, waarin je moet laten zien hoe je vooruitgegaan bent. Zo doet het MBO het ook. Dit bevordert de doorstroom. Leerlingen hebben een coach van het HBO. Deze coach begeleidt de leerlingen bij de stage, coacht de leerlingen bij het maken van het portfolio en stimuleert de leerlingen tijdens hun studieloopbaan.

Drie soorten stages

Leerlingen krijgen op het Roemer Visscher College te maken met drie soorten stage: de interne stage, de maatschappelijke stage en het praktijkleren in klas 3 en 4.

Leerjaar 1: interne stage
In de eerste klas ga je 10 uur op interne stage. Interne stage betekent dat de leerling in en rondom de school opdrachten krijgen om zo stage-ervaring op te doen. Tijdens deze interne stage staan sociale en stagevaardigheden centraal.

Leerjaar 2: maatschappelijke stage
In de tweede klas volg je een maatschappelijke stage van 30 uur. De leerlingen doen buiten het schoolgebouw arbeidservaring op bij maatschappelijke organisaties, zoals bejaardentehuizen, voetbalclubs, wijkcentra of vrijwilligersorganisaties. Het doel van deze maatschappelijke stage is onder andere om de leerling kennis te laten maken met het werkveld en vrijwilligerswerk. Bovendien ontwikkel je algemene sociale vaardigheden.

Leerjaar 3 en 4: praktijkleren
In de derde en de vierde klas ga je in totaal 8 weken, buiten school, leren in de praktijk, verdeeld in vier blokken van elk 2 weken.