VMBO Ondernemen

Ondernemen (afgekort met de profielnamen D&P en E&O) zijn twee beroepsgerichte VMBO-profielen waarbij leerlingen in klas 3 en 4 gedurende twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden die te maken hebben met Ondernemen.

De volgende avo-vakken staan op het lesrooster: Nederlands, Engels, Wiskunde, Economie, Culturele en Kunstzinnige Vorming, Lichamelijke Opvoeding en Maatschappijleer (Economie is onderdeel van het profielvak D&P en E&O).

In de derde en vierde klas lopen de leerlingen een beroepsgerichte oriënterende stage van totaal acht weken. Tijdens deze stage kunnen zij ervaren hoe het is om te werken in het werkveld van hun keuze.

Het profiel E&O wordt op de kaderberoepsgerichte leerweg aangeboden. D&P wordt op de basisberoepsgerichte leerweg aangeboden. Beide profielen hebben Ondernemen centraal staan.