VMBO Horeca

Horeca (afgekort met  de profielafkorting HBR) is een beroepsgericht VMBO-profiel waarbij leerlingen in klas 3 en 4 gedurende twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden, zoals de Horeca, Bakkerij, en Recreatie.

De volgende avo-vakken staan op het lesrooster: Nederlands, Engels, Wiskunde, Economie, Culturele en Kunstzinnige Vorming, Lichamelijke Opvoeding en Maatschappijleer (Economie is onderdeel van het profielvak HBR).

In de derde en vierde klas lopen de leerlingen een beroepsgerichte oriënterende stage van totaal acht weken. Tijdens deze stages kunnen zij ervaren hoe het is om te werken in het werkveld van hun keuze.

Het profiel Horeca wordt zowel op de Kaderberoepsgerichte als de Basisberoepsgerichte leerweg aangeboden.