Kwaliteit van ons onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs voert jaarlijks risicogericht onderzoek uit bij alle scholen voor voortgezet onderwijs. De Inspectie gaat na of wet- en regelgeving wordt nageleefd. Aan de hand van het jaarverslag van het bestuur waartoe de school behoort, wordt gekeken naar risico’s voor de financiële continuïteit en de financiële rechtmatigheid. Bovendien wordt gecontroleerd of alle verplichte jaardocumenten zijn ingediend, zoals de schoolgids, examenreglement en de programma’s van toetsing en afsluiting (PTA). Scholen bij wie geen risico’s worden geconstateerd, krijgen een zogenaamd basisarrangement als vorm van toezicht toegewezen. Signaleert de inspectie wel risico’s, dan volgt een nader onderzoek en kan een school mogelijk onder geïntensiveerd toezicht komen te staan. In die situatie krijgt een school een aangepast toezichtarrangement (zwak of zeer zwak).

Alle afdelingen van het Roemer Visscher College zijn in schooljaar 2015-2016 voldoende beoordeeld.

 

Slagingspercentages 2015 – 2016

VMBO basis: 93,0 %
VMBO kader: 94,4 %

De MAVO-opleiding op het Roemer Visscher College start pas in 2017. Er zijn dus nog geen resultaten beschikbaar.

 

Scholen op de kaart

De schoolpagina biedt inzicht in de resultaten van Roemer Visscher College. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Zo biedt SchoolVenster u informatie over onze schoolprestaties. Druk op de onderstaande link om onze school te bekijken. 

Klik hier