Examens

Vanaf klas 3 werken de leerlingen aan het schoolexamen dat vóór deelname aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) moet zijn afgerond. Iedere leerling ontvangt aan het begin van genoemde leerjaren het examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA). Deze kunnen de leerlingen de ouders ook altijd terugvinden in hun Magister.