Schoolondersteuningsprofiel

Het Roemer Visscher College begeleidt de leerlingen op weg naar zelfstandigheid. De ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid krijgt volop aandacht. Een intensieve begeleiding leidt tot het snel vaststellen en oplossen van problemen, zowel bij de studie als de persoonlijke ontwikkeling. Een goed ondersteuningsaanbod daarbij is onontbeerlijk. De ene leerling heeft daar meer behoefte aan dan de ander, maar ons streven is dat alle leerlingen een unieke persoonlijke ontwikkeling doormaken waarop zij trots kunnen zijn.

Met aandacht, goede begeleiding en passende zorg zien wij het als onze opdracht om elke leerling zijn of haar grenzen te laten verleggen.

Ondersteuningsaanbod

Bij die ondersteuning wordt een onderscheid gemaakt tussen basis-, extra en diepteondersteuning.

De basisondersteuning is op alle scholen voor voortgezet onderwijs gelijk, maar niet identiek. Schoolbesturen hebben samen vastgesteld wat tot de basisondersteuning behoort, maar elke school geeft dat vorm op de manier die aansluit bij de onderwijsvisie van de school (hoe/uitwerking). Daarnaast mag een school in de basisondersteuning nog een uitgebreider aanbod doen, aansluitend bij het profiel of de visie van de school.

De extra ondersteuning kan per school verschillen. Het gaat dan om een aanbod voor een specifieke leerling cq groep leerlingen die meer nodig heeft dan de basisondersteuning. De scholen hebben onderling afspraken gemaakt t.a.v. de verdeling van die extra ondersteuning over de scholen. De verdeling is tot stand gekomen op basis van expertise van een school, de wens om leerlingen met extra ondersteuning niet te concentreren op een beperkt aantal scholen en de mogelijkheden of beperkingen van een gebouw.

De diepteondersteuning is bijzonder intensieve ondersteuning, die zeer gespecialiseerde kennis van de medewerkers vraagt en hoge eisen stelt aan een gebouw. Het is ondersteuning die onze school niet kan bieden en die binnen ons Samenwerkingsverband geconcentreerd is op het speciaal onderwijs (het VSO) of de bovenschoolse voorziening: het FlexCollege.
Het ondersteuningsaanbod van het Roemer Visscher College wordt omschreven in het Ondersteuningsprofiel van het Roemer Visscher College.