Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam op het Roemer Visscher College is een deskundig team dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning bij het leren nodig hebben.

Wanneer een leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning, die moet elke school op grond van de wet Passend Onderwijs bieden, gaat de school met de ouders/verzorgers en de leerling in overleg. In de meeste gevallen leidt dat tot een aanpak, waarmee de leerling goed begeleid en ondersteund kan worden. Soms is advies van externe deskundigen nodig. De leerling kan dan besproken worden in het ondersteuningsteam van de school.

Het ondersteuningsteam komt regelmatig bijeen en heeft veel bevoegdheden. Het team kan besluiten nemen over de ondersteuningsarrangementen en adviseert bijvoorbeeld over het afnemen van testen.