Begeleiding

Op het Roemer Visscher College krijg je volop aandacht! Zo beginnen wij de ochtend met een Start & Finishles. In deze lessen wordt extra aandacht besteed aan Taal en Rekenen en het werk in groepen. Je wordt intensief begeleid en je krijgt een programma op maat. Anders gezegd: iedere leerling krijgt persoonlijke aandacht en als het nodig is krijg je extra huiswerkbegeleiding en bijles in Nederlands en/of Rekenen.

Mentor

Alles is nieuw als je naar een andere school gaat. Natuurlijk hoef je bij het Roemer Visscher College niet alles zelf uit te zoeken. Elke groep heeft een mentor bij wie je terecht kunt met je vragen.
Een mentor is een docent, die je wel een beetje kunt vergelijken met de meester of juf uit groep 8. Hij of zij leert je hoe het eraan toe gaat op het Roemer Visscher College. Jullie praten geregeld samen over hoe het met je gaat. Van je mentor heb je veel uren les, meestal 1 of meer vakken, start- en finishlessen en een mentoruur. Ook is de mentor degene die het contact met thuis onderhoudt. Bij rapporten is de mentor degene die met je ouders praat over de cijfers die je gehaald hebt. Dat doet de mentor samen met jou en je ouders tijdens de ontwikkelgesprekken. Dit zijn gesprekken waarbij we niet alleen naar je cijfers en resultaten kijken, maar ook bespreken hoe het nu met je gaat. Niet alleen op school, want wij zijn natuurlijk ook benieuwd naar hoe het thuis gaat. Als er problemen zijn die de mentor niet alleen op kan losse,  roepen we de hulp in van de afdeling ondersteuning op school. De mensen die daar werken kunnen je dan verder helpen.

Dyslexiecoach

Elke leerling met dyslexie krijgt extra ondersteuning van zijn/haar mentor. De mentor heeft minimaal twee keer per jaar een gesprek met de leerling en zal zijn/haar onderwijsbehoeften in kaart brengen. Wanneer de aanpassingen tijdens de lessen niet het verwachte effect hebben, dan zal de ondersteuningscoördinator in samenspraak met de mentor, de ouders en de leerling adviseren externe hulp in te schakelen.

Taal en Rekenbeleid

Het rekenbeleid op het Roemer Visscher College staat inmiddels als een huis. De school is intensief bezig het taalbeleid, op dezelfde leest als het rekenbeleid, meer structuur te geven. Dit beleid heeft als doel de taalvaardigheid van de leerling, zowel mondeling als schriftelijk, bij alle vakken te vergroten. We merken namelijk dat taal en rekenen steeds belangrijker wordt. Naast aandacht voor taalvaardigheid in alle lessen, zijn er ook diverse projecten die de beheersing van de Nederlandse taal moeten doen toenemen.

Huiswerkbegeleiding

Leerlingen die er thuis niet altijd aan toe komen om hun huiswerk te maken of hun toetsen niet rustig kunnen leren, kunnen dit ook bij ons op school. Via onze Buurtschool organiseren wij gratis huiswerkbegeleiding voor onze leerlingen.

Schoolondersteuningsprofiel RVC 2020-2024

Voor meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel:
Schoolondersteuningsprofiel RVC 2020-2024