Onze leerlingen lopen in alle leerjaren stage. In de bovenbouw is dat gericht op een vak- en beroepskeuze en in de onderbouw is de stage maatschappelijk gericht. In klas 1 gaat het om een oefenstage in de school en in klas 2 om de maatschappelijke stage.

Alle stages vormen een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma. Bij de start van het schooljaar krijgen de leerlingen hier meer informatie over.