Begeleiding

Soms hebben leerlingen wat extra’s nodig. Dat kan in de vorm van een bijles, extra begeleiding of leerwegondersteuning. Bijlessen worden gegeven door de vakdocent of door de Brede buurtschool (gratis).

De begeleiding gebeurt door de mentor of samen met het ondersteuningsteam van de school. Onder het kopje van de Brede Buurtschool is meer informatie te vinden over hun werkzaamheden binnen het Roemer Visscher College.

Dyslexie en dyscalculie

Voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie volgen we de landelijke richtlijnen: het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs en het Protocol Ernstige Reken/Wiskunde-problemen en Dyscalculie.

Extra ondersteuning

Bij een kleine groep leerlingen is er hulp van buiten de school nodig. Wij werken dan bijvoorbeeld samen met de Rebound of het Flex-College of we organiseren extra ondersteuning vanuit School Maatschappelijk Werk.

In een enkele situatie wordt er doorverwezen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs. In al deze situaties wordt Stichting Lucas Onderwijs en natuurlijk de ouders/verzorgers betrokken. De contactpersoon op school is de mentor samen met de coördinator Passend Onderwijs. Het beleid ten aanzien van de extra ondersteuning staat beschreven in ons school ondersteuningsprofiel (SOP – pdf).

LWOO

Sommige leerlingen krijgen leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). De meeste van hen zitten in een vmbo-basis klas. Deze klassen worden kleiner gehouden om leerlingen extra aandacht te kunnen geven.

In de andere klassen geven we deze extra aandacht buiten de lessen of tijdens de les buiten de klas. De aanvraag voor LWOO wordt meestal in groep 8 gedaan. Als er extra ondersteuning nodig is en een leerling voldoet aan de criteria dan kan er ook nog een aanvraag in de brugklas gedaan worden. De coördinator passend onderwijs neemt daartoe dan contact op met de ouders/verzorgers.