De mentor is de spil van de leerlingbegeleiding en de eerste contactpersoon op school. De mentor geeft zelf les aan de eigen klas en heeft ook wekelijks een mentoruur met de leerlingen.

Daarbij gaat het niet alleen om de resultaten, maar ook om het welbevinden van de leerlingen. Naast contact met de leerling spreekt de mentor ook regelmatig met de ouders/verzorgers van de leerling.

Ieder jaar worden er meerder gespreksmomenten georganiseerd waarin ouders/verzorgers, leerling en mentor bespreken hoe het gaat op school.