In de schoolgids kunt u alle informatie over de school terugvinden. In het schoolplan staan de plannen voor de komende jaren verder uitgewerkt. Zowel het schoolplan als de schoolgids worden jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad bijgesteld.

Klik hier voor de digitale schoolgids.