Voor de bovenbouw kiezen de leerlingen een profiel waarmee ze een zo goed mogelijke aansluiting kunnen krijgen op het vervolgonderwijs. In de onderbouw wordt deze keuze in twee stappen voorbereid.

In klas 1 krijgen alle leerlingen alle drie de vakrichtingen. Aan het eind van klas 1 laten ze er één vallen en in twee starten ze dus met nog 2 vakrichtingen. In de laatste periode van klas 2 houden de leerlingen nog één praktijkvak over. In deze vijfde periode krijgen ze dat vak dus al alsof ze al in de bovenbouw zitten en weten ze aan het eind van het jaar dus heel goed waar ze voor gekozen hebben.