Nieuwe groep 8 leerlingen kunnen worden aangemeld volgens de procedure die de basisscholen aangeeft. Zie ook de pagina aanmeldingsprocedure

Voor informatie over de school kunnen ouders/verzorgers terecht bij Mevr. A. Saghiri (teamleider onderbouw) via e-mailadres a.saghiri@sgzuidwest.nl. U kunt ook contact opnemen met de administratie via roemervisscher@sgzuidwest.nl.