De basisscholen informeren de ouder/verzorger over de aanmeldprocedure.

Als er meer leerlingen zich voor het RVC aanmelden dan dat er plaats is wordt er geloot. Als deze situatie zich voordoet krijgen kinderen met broers of zussen op school voorrang. De volledige aanmeldprocedure is terug te vinden op: https://www.bovohaaglanden.nl/po-vo-procedure