De basisscholen informeren de ouders/verzorgers over de aanmeldprocedure

Als er meer leerlingen zich voor het RVC aanmelden dan dat er plaats is wordt er geloot. Als deze situatie zich voordoet krijgen kinderen met broers of zussen op school voorrang. De volledige aanmeldprocedure is terug te vinden op de BOVO website.

Eerste inschrijfperiode 2023

Vanaf zaterdag 11 tot vrijdag 24 februari 2023. Het document met alle informatie over digitaal aanmelden is hier te downloaden.