Medezeggenschap op het Roemer Visscher College

INSTELLING VAN MR-DEELRADEN VOLGEND SCHOOLJAAR

De huidige opzet van de MR, de Medezeggenschap Raad, zal met ingang van het schooljaar ’18-’19 veranderen. Vanaf het volgend schooljaar zal op schoolniveau een Deelraad -MR de huidige MR vervangen. Aan het belangrijkste werk van de MR, oor en oog zijn van wat binnen school plaatsvindt en het kritisch volgen en bespreken van beslissingen die op directieniveau worden genomen, verandert evenwel niets.

 

Deze verandering – het  instellen van Deelraden op de drie scholen van onze scholengroep – heeft alles te maken met het beleid van decentralisatie, dat is ingezet door de bestuurder, Maarten Schoon. De inzet is om besluiten minder van bovenaf op te leggen, zodat beleid en beslissingen meer van onderaf zullen komen. Kortom: van top-down naar bottom-up.

Hiermee zal ook het werk van de MR, de medezeggenschap, lager in de organisatie komen te liggen. Dit levert een directe betrokkenheid met de school  op van leerlingen, ouders en personeel.

 

Wat betekent dit voor de Deelraad-MR van het Roemer Visscher College?  

In de nieuwe situatie  zal de gehele Deelraad-MR  vier keer per jaar met de directie van het RVC overleggen over zaken die de school  aangaan. 

Ook zal er overleg tussen de bestuurder en de MR plaatsvinden, dit betreft dan onderwerpen die de hele scholengroep aangaan.  Dit zal drie keer per jaar gebeuren  en daarbij zullen alle drie de scholen vertegenwoordigd worden door een personeelslid en een ouder.

Bij het halfjaarlijks overleg met de Raad van Toezicht zullen alle MR-leden van de scholengroep aanwezig zijn.

Dit houdt voor een  oudervertegenwoordiger in  dat deze in een schooljaar negen keer aanwezig dient te zijn bij een overleg.

 

Voor de deelraad-MR van het RVC zullen in mei verkiezingen gehouden worden voor vertegenwoordigers van zowel personeel, ouders als leerlingen. Binnenkort zullen we u daar nader over informeren. Wilt u er in die tijd goed over nadenken of u eventueel de juiste persoon bent  om de ouders van het RVC te vertegenwoordigen in de MR???

 

Als u geïnteresseerd bent, of nog vragen heeft,  kunt u contact opnemen met de vertegenwoordigers van de huidige MR binnen het Roemer Visscher College, te weten: mw. Anneke de Beer (a.dbeer@sgzuidwest.nl) of dhr. Abdoel Muradin (a.muradin@sgzuidwest.nl)

 

Dit filmpje maakt alles voor u misschien nog wat duidelijker: