Lestijden

Lesuur Starttijd Eindtijd
1 08.20 09.10
2 09.10 10.00
3 10.00 10.50
1e pauze 10.50 11.10
4 11.10 12.00
5 12.00 12.50
2e pauze 12.50 13.10
6 13.10 14.00
7 14.00 14.50
3e pauze 14.50 15.00
8 15.00 15.50

Vakanties 2021-2022

Vakantie Periode
Herfstvakantie maa 18-10-2021 t/m vrij 22-10-2021
Kerstvakantie vrij 24-12-2021 t/m vrij 07-01-2022
Voorjaarsvakantie maa 28-02-2022 t/m vrij 04-03-2022
Pasen maa 18-04-2022
Meivakantie maa 25-04-2022 t/m vrij 06-05-2022
Hemelvaart don 26-05-2022 en vrij 27-05-2022
Pinksteren maa 06-06-2022
Zomervakantie maa 11-07-2022 t/m vrij 19-08-2022

Studiedagen (leerlingen lesvrij)

maa 30-08-2021
din 21-09-2021
din 09-11-2021
vrij 24-12-2021
vrij 21-01-2022
vrij 15-04-2022
din 07-06-2022