Doorleren na RVC

De keuze voor een vervolgopleiding is een lastige. In het MBO worden veel verschillende opleidingen aangeboden, op verschillende niveaus. Zo geeft een diploma Basisberoepsgerichte leerweg toegang tot niveau 2 van het MBO. Een diploma Kaderberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot niveau 3 en soms tot niveau 4 van het MBO. Een MAVO-diploma geeft je toegang tot een niveau 4 opleiding of je kunt doorleren op onze HAVO-opleiding.

Om leerlingen bij de keuze voor een vervolgopleiding te helpen, wordt tijdens de mentorlessen gebruik gemaakt van de site www.bekijkjetoekomstnu.nl

Op deze site is ook een link te vinden naar het boekje ‘Wegwijs in het MBO’. Hierin staan alle MBO-opleidingen in de regio beschreven, inclusief de open dagen.

Bovendien vindt u er filmpjes over verschillende beroepen die leerlingen later met een MBO-opleiding kunnen uitoefenen. Ook ziet u – per beroep – de kans op werk of op een stageplaats in de regio Haaglanden. En tot slot vindt u informatie over de wijze van aanmelden bij het MBO.